Коли наука - жінка: проєкт УАДО і Познанського університету імені Адама Міцкевича

єє   Українська асоціація дослідників освіти разом з Познанським університетом імені Адама Міцкевича реалізовує проєкт "Коли наука - ЖІНКА" за підтримки Університету Дофіна (Daufine University).

Українську асоціацію дослідників освіти у проєкті представляють представниці університетів із різних регіонів України Тетяна Медіна (Чернівці), Людмила Загоруйко (Київ), Тетяна Лісова (Ніжин), Світлана Щудло (Дрогобич) і Оксана Заболотна (Умань). 

Однією з цілей проєкту є проведення порівняльного аналізу гендерного складу колективів фізичного, математичного та комп’ютерного факультетів у Польщі (на прикладі УАМ) та Україні (на прикладі ЧНУ). В основу обґрунтування проєкту лягло дослідження кількісного складу кафедр за 10 років, проведене українською стороною в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук, а також на факультеті математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, та польською стороною – на аналогічних факультетах в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані.

Проєкт «Коли наука – жінка» розрахований на один рік. Для його реалізації будуть використані соціологічні методи, зокрема аналіз документів (аналіз статистичної інформації), анкетування та метод глибинного інтерв’ю. Так, анкетування проводитиметься з усіма представниками зазначених вище факультетів в обох університетах. Розділи анкети будуть орієнтовані на вивчення особливостей наукової кар’єри жінок у STEM. За результатами анкетування чоловіків і жінок, які працюють на факультетах STEM, відбудеться формування додаткових гіпотез, які ляжуть в основу дослідження методом глибинного інтерв’ю. Метою другого етапу є визначення кар'єрних перешкод та передумов успішної кар'єри жінок та чоловіків в галузі науки. Ці інтерв’ю дадуть можливість визначити можливі гендерні особливості наукової кар’єри чоловіків і жінок.

У проєкті значну увагу приділено презентації результатів досліджень для академічної спільноти. Так, заплановано створення Лабораторій для жінок в обох університетах. Досвід показує, що проєкти, які закінчуються рекомендаціями для керівництва університету (ректора, деканів, керівників підрозділів), мають більшу ефективність і можливості для реалізації, ніж ті, які виконують тільки наукову складову. Ми сподіваємося, що ці рекомендації та висновки також зможуть зробити свій внесок у сприяння кар’єрному зростанню жінок в університетах. Це особливо актуально для України, де феміністська діяльність малорозвинена.

Отже, питання гендерної рівності є актуальним і сьогодні. Вважаємо, що висвітлення та спроба вирішення цих питань через реалізацію наукових проєктів сприятиме збільшенню доступу жінок і чоловіків, як всередині, так і за межами науково-дослідної установи, до результатів досліджень із гендерного аналізу та інновацій. Поширення прикладів закордонного досвіду із впровадження інновацій з урахуванням гендерних факторів, а також висвітлення негативних наслідків вертикальної гендерної сегрегації, особливо в галузі STEM, допоможе у просуванні жінок в кар’єрі та науці в українських університетах. Важливим також вважаємо створення осередків гендерної освіти на базі навчальних закладів у різних регіонах України. Вони стануть прикладом позитивних гендерних інновацій не лише для академічної спільноти, але й студентів, їх батьків та органів управління університетами.

Додаткова інформація про проєкт:

відео про проєкт

інформація на сайті УАМ