Результати виборів президента і правління Української асоціації дослідників освіти

Шановні члени Української асоціації дослідників освіти!

Повідомляємо, що загальною конференцією членів УАДО, яка відбулася 28 грудня о 18.00, затверджено результати голосування за кандидатів на посаду президента і членів правління УАДО (протокол № 1 за 28 грудня 2020 р.).

Президентом Української асоціації дослідників освіти на період з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року обрано 

Заболотну Оксану Адольфівну, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, головного наукового співробітника Відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України, віце-президента УАДО у 2016 - 2020 рр

протокол засідання конкурсної комісії

Інформація про Заболотну О.А.

програма розвитку УАДО

Правління УАДО на період з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року затверджено в такому складі:

                           Щудло Світлана Андріївна

                           Бахрушин Володимир Євгенович

Горук Наталія Михайлівна

Загоруйко Людмила Олексіївна

Ковальчук Олена Сергіївна

Красуля Алла Вікторівна

Кривошея Ігор Іванович

Курбатов Сергій Володимирович

Медіна Тетяна В’ячеславівна

Меняйло Вікторія Іванівна

 

Протокол засідання конкурсної комісії

 

Вітаємо новообраних президента і членів правління!

 

Дякуємо Світлані Щудло, президенту УАДО (2015 - 2020) і членам правління за самовіддану працю!

Звіт про роботу УАДО за 2020 рік