Місія

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку наукової компетентності дослідників у галузі освіти, підвищення якості освітніх досліджень для впливу на освіту та суспільство, здійснення та захист прав і свобод, задоволення професійних, наукових, соціальних, культурних та інших інтересів членів Асоціації.

 

Українська Асоціація дослідників освіти ставить перед собою такі завдання:

 • розбудувати міцну дослідницьку організацію всеукраїнського рівня зусиллями її членів задля розширення дослідницького потенціалу усіх членів організації;
 • покращити якість емпіричних дослідження в галузі освіти в Україні;
 • сприяти розвитку міждисциплінарних в досліджень;
 • розширити розуміння «педагогіки» через ознайомлення з дослідженнями у галузі «досліджень в діях» (action research), «досліджень уроку» (lesson study), «педагогіки, базованої на доказах» (evidence-based pedagogy) та ін.;
 • активізувати критичний діалог та його результативність між дослідниками, організаціями та суспільством;
 • зробити внесок у професійний розвиток і розширення дослідницького потенціалу членів UERA;
 • покращити співпрацю між дослідниками у сфері освіти в Україні та за кордоном;
 • створити інфраструктуру для тривалих партнерських стосунків та співпраці між унверситетами в Україні та за кордоном;
 • забезпечити вагомий внесок у політичну дискусію на тему реформування освіти у формі засідань круглих столів, поширення рекомендацій щодо відповідних реформ, наукових статей тощо;
 • поширення результатів досліджень і забезпечення діалогічної платформи в новому науковому рецензованому журналі  ‘UERA’s  Papers  in Education’.

Для досягнення своєї мети Асоціація здійснює таку діяльність:

 • проведення науково-дослідної діяльності у галузі освіти;
  • налагодження міждисциплінарної наукової співпраці дослідників освіти;
  • залучення експертів та випускників міжнародних програм для підвищення компетентності дослідників у галузі освіти;
  • інтеграція окремих дослідників та наукових осередків дослідників у галузі освіти для участі у міждисциплінарних дослідницьких проектах в Україні та за кордоном;
  • організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, сезонних шкіл та інших форм для передачі й обміну інформацією та знаннями у галузі освіти;
  • видання наукового рецензованого журналу;
  • сприяння розвитку міжнародного співробітництва та обміну ідеями дослідників у галузі освіти, поширення нових знань;
 • сприяння публікації наукових праць членів Асоціації у закордонних рецензованих виданнях та підвищення якості вітчизняних наукових видань з питань освіти;
 • сприяння науковому розвитку молодих дослідників у галузі освіти.