Члени УАДО

Прізвище та ім'я Фото Біо
Vladimir Bakhrushin

Professor (Full), Department of System Analysis and Сomputing Mathematics, Zaporizhia National Technical University

Advisor to the Minister of Education and Science of Ukraine

Member of the Scientific-methodical council of the Ministry of Education and Science of Ukraine

Member of the National Team of Higher Education Reform Experts (HERE)

Medina Tetiana
Kharlamova Ganna / Харламова Ганна

(a) main field
Environment and ecological safety. Ecoterrorism. State security. Investment. Human capital estimation. Macroeconomic forecasting, risk analysis. Socio-economic modeling.
(b) other fields
Analysis of nanomaterials, modelling and forecasting of it possible impact on environment and human health. PhD thesis: "Economic-mathematical modeling of the investment potential of Ukraine under globalization"

Liudmyla Zagoruiko
Анастасія Книш
Nadiia Postryhach
Nataly Kholyavko / Наталія Холявко

Candidate of economic science

Associate Professor

Research Interests: economy of education, higher education, innovation development, information economy

Кандидат економічних наук, доцент. 

Сфера наукових інтересів: економіка освіти, вищої освіти, інноваційний розвиток, інформаційна економіка

Олег Ножовнік

Є автором числених публікацій наукового та науково-методичного напряму. До кола інтересів можна віднести: 1) конвергенцію методик та технологій навчання іноземних мов у ВНЗ; 2) змішане навчання та навчання іноземних мов через зміст фахових дисциплін (CLIL); 3) формування компетенцій самоосвіти.

Інна Сухенко
Олена Ярова
Tetyana Nestorenko / Тетяна Несторенко

PhD in Economics / Кандидат економічних наук

Berdyansk State Pedagogical University / Бердянський державний педагогічний університет

Sphere of professional interests: Spatial Economics, Economic and Social Impact of Educational Institutions on the City (Region, Country) / Сфера професійних інтересів: просторова економіка, економічний та соціальний вплив навчальних закладів на місто (регіон, країну)

Lina Bondarenko

Research Interests in education:

Innovations in pedagogy. Competence approach in education. Intellectual abilities.


Research Interests in specialties:
astrophysics and particle physics

Валентина Черниш
Modestova Tetiana / Модестова Тетяна

PhD in Education, Assoc. prof. Research interests: Current HE trends in UK, history of HE development in UK, English as the second language at higher education establishments, content-language integrated learning, standards for English learning and teaching for adults, international English language testing system, HE graduates' soft skills, effective interaction skills, ethics of interpersonal communication, social perception, interaction and influence, conflict solving techniques, HE leadership, HE innovations, HE accessibility, HE integrity.

Ганна Харламова

(a) main field

Environment and ecological safety. Ecoterrorism. State security. Investment. Human capital estimation. Macroeconomic forecasting, risk analysis. Socio-economic modeling.

(b) other fields

Analysis of nanomaterials, modelling and forecasting of it possible impact on environment and human health.

PhD thesis: "Economic-mathematical modeling of the investment potential of Ukraine under globalization"

Наталя Андрійчук
Наталія Діденко
Demchenko Olena /Олена Демченко

Обгрунтування філософcьких засад соціальної обдарованості в контексті поглядів відомих мислителів різних часів. Розробка проблеми формування соціально обдарованих особистостей як продуктивних і активних громадян України, нової національної еліти, лідерів, управлінців. Узагальнення психолого-педагогічних поглядів щодо соціальної обдарованості як наукового феномену, її структури. Дослідження теоретичних і практичних аспектів розвитку особистості з проявами обдарованості в контексті теорії освітнього простору.

Вікторія Донченко

Research interests include comparative edication, international education, gender education, global dimension of higher education, education for international development. 

Тетяна Маслова / Tetiana Maslova

Сфера наукових інтересів: англійська мова для спеціальних цілей, ділова англіська мова, стилістика, лексикологія англійської мови, лінгвістика тексту, жанрознавство, прагматика наукового спілкування / Research interests: English for Specific Purposes, Business English, stylistics, English language lexicology, text linguistics, genre studies, pragmatics of scientific communication 

Artomov Pavlo / Артьомов Павло
Нечипоренко Валентина
Марія Дебич
Ольга Свиридюк
Веремюк Людмила
Зоряна Гнатів

Доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка. Коло наукових інтересів - питання формування якісного змісту системи освіти, що базується на вагомій потребі продуктивного процесу едукації сучасної Особистості - щасливої, конкурентноспроможної, освіченої, духовно-культурної тощо. Психологічні сторони даного процесу. 

Оксана Зелена

Кандидат політичних наук, доцент кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Серед наукових інтересів педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти. 

Позднякова-Кирбят'єва Елліна 
Oksana Skorobagata

Future foreign language teachersʼ second language personality forming in the process of professional training

Intercultural competence forming

 

Olena Bevz