УАДО як співорганізатор запрошує до участі у конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»

Шановні докторанти, аспіранти, викладачі, магістранти і студенти!

Українська асоціація дослідників освіти як співорганізатор запрошує Вас до участі у V Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація», яка відбудеться 8 ЧЕРВНЯ 2021 року.

Організатор конференції - Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Прийом заявок - до 18 травня 2021 року.


На конференції передбачається робота секцій:
1. Мовна освіта та професійна підготовка фахівців у полікультурному просторі ХХІ ст.
2. Управління підприємством в умовах глобалізації: туризм і сфера послуг, когнітивні технології.
3. Світовий політичний процес: проблеми та перспективи розвитку.
4. Мова та література в контексті культури і міжкультурної комунікації.
5. Сучасні світові тенденції розвитку освіти.

Контактна інформація оргкомітету:

1. Мовна освіта та професійна підготовка фахівців у полікультурному просторі ХХІ ст.

КООРДИНАТОР: Модестова Тетяна Василівна, д.пед.н., професор кафедри іноземних мов та професійної комунікації. E-mail: modestova@snu.edu.ua

2. Управління підприємством в умовах глобалізації: туризм і сфера послуг, когнітивні технології.

КООРДИНАТОР: Д’яченко Юрій Юрійович, д.е.н., завідувач кафедри економіки і туризму. E-mail: y.dyachenko@i.ua

3. Світовий політичний процес: проблеми та перспективи розвитку.

КООРДИНАТОР: Павлова Людмила Ісмаїлівна, к.політ.н., завідувач кафедри політології та міжнародних відносин. E-mail: polit.snu@gmail.com

4. Мова та література в контексті культури і міжкультурної комунікації.

КООРДИНАТОР: Рудницька Наталія Миколаївна, к.філ.н., в.о. завідувача кафедри германо-романської філології та перекладу. E-mail: rudnytska@snu.edu.ua

5. Сучасні світові тенденції розвитку освіти.

КООРДИНАТОР: Стрельцова Вікторія Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації. E-mail: ekaterinadashkova25@gmail.com

Інформаційний лист