ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА і МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2021: ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Українська асоціація дослідників освіти є співорганізатором V міжнародної конференції "ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА і МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2021: ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ", яка відбудеться 27-28 травня 2021 року м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України


«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіти» – це щорічна міжнародна конференція, яка проводиться з 2010 р. (2010-2016 рр. – у форматі всеукраїнського семінару; з 2017 р. – у форматі конференції) відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. Конференція є платформою для обговорення викликів і кращих практик в освіті в Україні, Європі та світі крізь призму крос культурних порівнянь
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі
Освітня політика в рамках європеїзації та глобалізації
Тенденції розвитку шкільної освіти – міжнародний аспект
Актуальні проблеми вищої, професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі
Міжнародний досвід підтримки обдарованості та інклюзивної освіти
Потенціал освіти в умовах полікультурності
Світові стратегії і практики цифровізації освіти
Європейська якість навчання для кращої успішності учнів
Освітні феномени у порівняльній ретроспективі
Методологічні проблеми педагогічної компаративістики
Перспективність зарубіжного досвіду для освіти в Україні
Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 пандемії в освіті.

Інформаційний лист українською мовою