Модель розвитку сталого університету в Україні у повоєнний період: інформація у блозі Європейської асоціації дослідників освіти

Запрошуємо ознайомитися з публікацією про модель розвитку сталого університету в Україні у післявоєнний період, розміщеною в блозі Європейської асоціації дослідників освіти за авторства членів УАДО Sustainable university: A model of development in post-war Ukraine (eera-ecer.de)

Інформація про авторів:

11Ірина Діденко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладач і тренер від Британської Ради у проєктах: Англійська для університетів, Англійська для державних службовців, Англійська в новому контексті: 5-9 класи, Викладання англійської у складні часи, СВІТЛО: Навички та благополуччя у навчанні вчителів.

Сфери досліджень: вища освіта, забезпечення якості в ЗВО, сталий розвиток в ЗВО, оцінювання та мотивація в ЗВО.

 

Наталія Холявко,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету "Чернігівська політехніка".

У 2012 році Наталія Холявко захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління науково-освітніми міжнародними проєктами в системі державної інноваційної політики". У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему "Стратегія забезпечення адаптивності системи вищої освіти до умов інформаційної економіки".

З 2017 року Наталія Холявко є науковим керівником та/або виконавцем освітніх проєктів: "Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix"; "Покращення організації підготовки  кадрів з вищою освітою для розвитку високотехнологічних галузей України"; "Сталий університет: модель розвитку в повоєнний період"; "Сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тьюторства у ЗВО", "Дистанційна освіта для майбутнього: кращі практики ЄС у відповідь на запити здобувачів вищої освіти та ринку праці".