Наукові дискусії: як пройшла П'ята міжнародна конференція УАДО

24 червня 2021 року відбулася V Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження».

Конференція організована Українською асоціацією дослідників освіти та пройшла на платформі zoom.

Робота конференції проводилася у форматі трьох дискусійних панелей, трьох майстер-класів, трьох дискусійних груп,  презентації нових проєктів УАДО та підсумкового засідання.

Учасниками заходу стали 108 науковців, експертів у галузі освіти та молодих дослідників, які репрезентували 32 заклад вищої освіти та наукові установи усіх регіонів України - Києва, Львова, Умані, Запоріжжя, Луцька, Дніпра, Харкова, Мелітополя, Дрогобича, Ніжина, Глухова, Чернівців, Херсона, Чернігова, Старобільська, Вінниці, Полтави  та інших міст.

11

На першій дискусійній панелі «Ефективність впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової української школи», яке модерувала кандидатка педагогічних наук Алла Красуля, з доповідями виступили представники Австралійської ради наукових досліджень Речел Паркер, Еймі Беррі та Келлі Пікер; кандидатка педагогічних наук, керівниця освітніх ініціатив The LEGO Foundation в Україні Оксана Рома; доктор технічних наук, доцент, Щасяна Аргун (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) та розробниця навчальних курсів, International STEM learning community Nobel Explorers, Меріленд, США; студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Ганна Гнатова; кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, Світлана Шевченко (Інститут соціології НАН України).

11На другій дискусійній панелі ««Quo vadis, вища освіто? Роздуми про здобутки, завдання, ризики», яке модерував проф. Володимир Бахрушин, з доповідями виступили Директор Центру академічної доброчесності Університету Чанаккале Онсекіз Март (Турція), PhD Салім Разі; доктор філософії Анатолій Олексієнко (Університет Торонто); проф. Сергій Курбатов (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана); проф. Світлана Щудло (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); кандидат філософських наук, доцент Ірина Мірчук (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); кандидат політичних наук, доцент Оксана Зелена (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); кандидат педагогічних наук, доцент Микола Семенов (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»).

11На третій дискусійній панелі «Гендерні студії в суспільстві, освіті і науці», яке модерувала доц. Людмила Загоруйко, з доповідями виступили професор Гражина Гаєвська (Університет імені Адама Міцкевича, Познань, Польща); Ph.D.  Саураб Кумар (Центр міжнародної торгівлі, економіки та навколишнього середовища, Індія); кандидат соціологічних наук, доцент Тетяна Медіна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); кандидат педагогічних наук, доцент Аліна Чернякова (Сумський державний університет); кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Горук (Львівський національний університет імені Івана Франка); доктор педагогічних наук, професор Олена Локшина (Інститут педагогіки НАПН України); кандидат педагогічних наук, доцент Аліна Джурило (Інститут педагогіки НАПН України).

На конференції також були представлені проєкти членів Української асоціації дослідників освіти. Це, зокрема, проєкт «Потенціал вищої освіти в умовах пандемії: глобальний, європейський, національний виміри»: здобутки та перспективи» (його презентувала кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Гринюк, Національний авіаційний університет); проєкт «Університетські центри досконалості: від ідеї до результату» (за матеріалами проєкту Еразмус+) (кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Тезікова, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; проєкт «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) (Модуль Жана Монне) (доктор педагогічних наук, професор Олена Локшина, Інститут педагогіки НАПН України; проєкт «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix» (доктор економічних наук, доцент Наталя Холявко, Національний університет «Чернігівська політехніка»); проєкт «Фахові майстерні неформальної освіти «Випускники – студентам»» (доктор педагогічних наук, доцент Надія Павлик, Житомирський державний університет імені Івана Франка); проєкти «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT) (Жан Моне Проєкт) та «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) (Жан Моне Кафедра) (доктор філософських наук, професор Мар’я Нестерова, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

11Новинкою для конференцій УАДО стало проведення майстер-класів, які привернули увагу багатьох її учасників. Впродовж  двох годин присутні на конференції сали можливість відвідати три майстер-класи: «ПОТЕНЦІАЛ ПРОФЕСІЙНИХ ЕКО-СИСТЕМ НА ПОРОЗІ ІНДУСТРІЇ 5.0» (кандидат педагогічних наук Наталія Ржевська, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; «ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ» (кандидат педагогічних наук Світлана Чуканова, Національний університет «Києво-Могилянська академія»);  «ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА: ЧОТИРИ КРОКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ» (доктор педагогічних наук, доцент Юліана Лавриш, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Робота конференції була продовжена в трьох дискусійних групах: «Потенціал освітніх досліджень для Нової української школи й інновації в українському законодавстві та їхній вплив на розвиток освіти і науки» (модератор проф. Вікторія Меняйло), «Вища освіта в умовах викликів сьогодення» (модератор проф. Олена Ковальчук), «Гендерні студії в суспільстві, освіті і науці» (модератор доц. Тетяна Медіна). Цікаві доповіді, важливий для науковців досвід, дискусійні обговорення були логічним завершенням наукового форуму. Вважаємо, ювійлейна (п’ята) конференція стала плідним форумом, який сприятиме підвищенню якості освітніх досліджень, появі нових ідей та співпраці не лише українських, але й закордонних науковців!

Програма конференції

Збірник матеріалів конференції

Фотопрезентація