UERA Members

Full name Picture Research Interests
Галина Білоконь
Лілія Олійник
Анжела Гельбак
Мирослава Філіпович
Хобта Світлана
Людмила Головкова

професор/ професор кафедри фінансів , обліку, психологїї/ наукові інтереси : корпоративне управління, інтелектуальний капітал

Зоя Білошицька
Зоя Білошицька

Старший викладач, самоосвіта, професійна спрямованість навчання української мови, методика викладання української мови (для іноземців) як іноземної, долання мовленнєвого бар'єру в іноземців під час вивчення української мови

Віталій Корнєєв
Анастасія Волобуєва
Юлія Тихолаз
Марія Діденко
Наталія Коханова
Тетяна Щербина
Олена Хруцька
Ірина Башманівська

Асистент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя Державного університету «Житомирська політехніка».

Наукові інтереси: перекладознавство, переклад лексичних засобів політичного дискурсу, граматика англійської мови, лінгвістика, English for IT.

Ярослав Зорій

 

Декан факультету фізичної культури та здоров'я людини

Military Pedagogies, Physical Education/Culture, physical fitness training, Military-patriotic education, professional and personal development, physical self-perfection

Марія Луньова

Старший викладач кафедри математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винииченка, 
Доктор філософії (PhD) з Прикладної математики.

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика: Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах (2021 р.)

ORCID ID: 0000-0002-7838-1013

Ірина Гайдай
Тетяна Білан
Анастасія Кравченко
Наталія Жукова
Ольга Іщенко

наукові інтереси: перекладознавство, лексикологія, методика викладання

Вікторія Солощенко

завідувач кафедри теорії та практики романо-германських мов

Тетяна Геращенко
Роман Грабовський
Ірина Проценко
Лариса Матвєєва
Анна Галас
Арсеній Хазієв/Arseniy Khaziyev