Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Новицька Наталія Борисівна
Оксана Зелена

Кандидат політичних наук, доцент кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Серед наукових інтересів педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти. 

Оксана Олександрівна Панченко / Oksana Panchenko

Оксана Олександрівна Панченко

Київський національний університет будівництва і архітектури; Київський міжнародний університет

Кандидат архітектури / Ph.D. in Architecture

Доцент

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0263-6646

oksana.pan@gmail.com

 Сфера науково-дослідних інтересів:

Оксана Сорока

Інновації у методиці викладання гуманітарних дисциплін, нові освітні технології, що сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу; інтеграція навчальних дисциплін; розвиток особистості студента шляхом вивчення літератури; формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей майбутніх фахівців.

Олег Ножовнік

Є автором числених публікацій наукового та науково-методичного напряму. До кола інтересів можна віднести: 1) конвергенцію методик та технологій навчання іноземних мов у ВНЗ; 2) змішане навчання та навчання іноземних мов через зміст фахових дисциплін (CLIL); 3) формування компетенцій самоосвіти.

Олег Топузов
Олександр Ставицький

Стратегічне управління підприємством. Розроблення стратегій розвитку підприємства. Розробка інструментарію, методика вибору стратегії, планування, оцінювання. Контроль реалізації стратегічного управління в діяльності підприємства.

Олена Галян
Олена Галян / Olena Halian

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології. Коло наукових інтересів: проблеми виховання, педагогічної співдії; психолого-педагогічні засади впровадження суб'єктнісно-орієнтованого освітнього процесу; підготовка майбутніх педагогів до реалізації ідеї суб'єктності особистості школярів в освітньому процесі; професійні аспекти діяльності практикуючого психолога; психологічні дослідження

Олена Задорожна

Природоохоронна діяльність, екологічна свідомість, екологічні переконання, екологічний світогляд, екологічне виховання

Олена Книш
Олена Ковальчук
Олена Лісеєнко
Олена Ярова
Олеся

фінансове забезпечення, територіальні громади, сільські території, облік в фермерських господарствах, облік ЗЕД, облік в туризмі

Ольга Ігнатюк
Ольга Біляковська
Ольга Залужна
Ольга Карпусь
Ольга Свиридюк
Орєхова Світлана Євгенівна

маркетинг, інформаційна діяльність, менеджмент

Остапчук Олександр Миколайович
Плотніков Євген Олександрович

Research interests:

  • Foreign language teaching
  • IT in foreign language teaching
  • Distance and blended learning
  • Project management
  • Scientific research methods
  • Continuing professional development
Побережник Ольга Валентинівна
Позднякова-Кирбят'єва Елліна 
Пономарьов Олександр Семенович
Потапюк Ірина Петрівна
Почекалін Ігор Миколайович
Продан Юлія / Prodan Yulia

Термінологія, фразеологія, педагогіка вищої школи, інновації в освіті,  передовий педагогічний досвід.

Резнік Світлана Миколаївна

тенденції розвитку вищої освіти в Україні, освітнє лідерство