Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Мар'яна Сеньків
Марія Вітрух

Mariia Vitrukh is an Open Society Foundation and Cambridge Commonwealth Trusts alumnus, a co-founder and council member of the NGO Ukrainian Educational Research Association. Mariia is involved into various social and academic projects both at Ukrainian and International level.

Марія Дебич
Матвієнко Ярослава Іванівна
Медвідь
Микитин Ірина Степанівна
Микола Сидоров

Member of Pilot ASIIN-QUAERE Accreditation, guarantor of Master degree program "Sociology" at Sociology Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Research of HEI entrant`s motovation for speciality selection, research of understanding of "Quality of Education" and detection the Indicators of Quality 

Distance education with Moodle

Михайло Гончар

Наукові інтереси - краєзнавство 

Мокра Лариса Миколаївна
Московець Людмила Павлівна

Коло наукових інтересів:

- гуманізація освітнього процесу;

- формування мотивації до здійснення професійної діяльності;

- міжособистісне спілкування педагогічних працівників різних вікових категорій;

- підготовка сучасного педагога з урахуванням новітніх тенденцій НУШ.

 

Ніна Підбуцька

психологічний супровід професійного розвитку майбутніх фахівців вищої технічної школи, розвиток конфліктологічної культури фахівців

Нарадовий Володимир Володимирович
Наталія Варга
Наталія Гордієнко
Наталія Горук
Наталія Діденко
Наталія Макогончук
Наталія Нікон (Natalia Nikon)

Наукові інтереси:

  • Етносоціологія;
  • Етносоціальні та етнокультурні відносини;
  • Ідентичності.
Наталія Титаренко

Освітній аналітик, начальник відділу статистики і аналітики дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Інституту освітньої аналітики, член науково-методичної ради МОН України, пошукувач Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: освітня статистика, освітня аналітика, моніторинг якості навчально-виховного процесу та якості загальної середньої освіти, дослідження стану функціонування галузі загальної середньої освіти тощо.

Наталия Ржевская
Наталя Андрійчук
Наталя Крестовська

Juvenile Law, Theory of State and Law, History of Law, Didactics of higher education

Непорада Ирина
Нечипоренко Валентина
Новицька Наталія Борисівна
Оксана Зелена

Кандидат політичних наук, доцент кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Серед наукових інтересів педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти. 

Оксана Олександрівна Панченко / Oksana Panchenko

Оксана Олександрівна Панченко

Київський національний університет будівництва і архітектури; Київський міжнародний університет

Кандидат архітектури / Ph.D. in Architecture

Доцент

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0263-6646

oksana.pan@gmail.com

 Сфера науково-дослідних інтересів:

Оксана Сорока

Інновації у методиці викладання гуманітарних дисциплін, нові освітні технології, що сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу; інтеграція навчальних дисциплін; розвиток особистості студента шляхом вивчення літератури; формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей майбутніх фахівців.

Олег Ножовнік

Є автором числених публікацій наукового та науково-методичного напряму. До кола інтересів можна віднести: 1) конвергенцію методик та технологій навчання іноземних мов у ВНЗ; 2) змішане навчання та навчання іноземних мов через зміст фахових дисциплін (CLIL); 3) формування компетенцій самоосвіти.

Олег Топузов