Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Гергун Наталія Іванівна

Методист, викладач зарубіжної літератури, державний навчальний заклад "Уманський професійний аграрний ліцей".  

Гладка Юлія Анатоліівна
Голуб Белла Львівна
Голярдик
Гончарова Ольга Анатоліївна
Григорук Світлана Сергіївна

Математичне моделювання соціально-економічних процесів (прикладний статистичний аналіз);

інформаційні технології в освіті;

забезпечення якості вищої освіти

Гуртовий Юрій Валерійович
Діана Гетте
Діброва Ольга Віталіївна
Дворянова Тетяна Олександрівна

Розвиток інформаційної компетенції студентів на різних етапах заняття англійської мови

Деньга Наталія Миколаївна

Коло наукових інтересів: професійний розвиток педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи вищого навчального закладу,  підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування математичних компетентностей молодших школярів в теорії та на практиці,   розвиток професійної рефлексії  усіх учасників освітнього процесу вищого навчального закладу. 

Дзюбенко Ірина Анатоліївна
Дияк Вадим Валерійович
Довгенко Яна Володимирівна
Дороніна Тетяна
Заболотна Оксана

Comparative Education

Зоряна Гнатів

Доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка. Коло наукових інтересів - питання формування якісного змісту системи освіти, що базується на вагомій потребі продуктивного процесу едукації сучасної Особистості - щасливої, конкурентноспроможної, освіченої, духовно-культурної тощо. Психологічні сторони даного процесу. 

Каблаш Вікторія Вадимівна

Аспірант кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім.акад.І.А.Зязюна. Наукові інтереси - лідер, лідерство, жіноче лідерство, політичне лідерство, створення ефективної команди, вирішення конфліктів в команді, створення доброзичливого соціально - психологічного клімату в колективі.

Казьмірчук Наталя
Катерина
Катерина Акбаш
Катерина Бойченко
Катерина Гавриленко
Катерина Котеленець
Катерина Крутій / Kateryna Kruty

Коло наукових інтересів – дошкільна освіта, початкова і корекційна освіта, онтолінгвістика, логопедія, дефектологія, методика навчання української мови, менеджмент освіти, методика професійної освіти, психологія.

Запрошую фахівців для написання монографії "Філософія дошкільного Дитинства".

Катерина Мовчан

Директор наукової бібліотеки, наукові інтереси: бібліотекознавство, бібліографознавство

Керноз Неля

 старший викладач кафедри цивільного. господарського права та процесу юридичного факультету, Чернігівський національний технологічний університет,
Нацкові інтереси: правнича освіта, захист прав людини в національних судах, в Конституціному Суді України, в Європейському Суді з прав людини,

Автор авторського навчального посібника  (2018): Керноз Н.Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навчальний посібник /Н.Є.Керноз. -  Вид. 3 - тє, доповн., переробл. - Чернігів: ЧНТУ, 2018. - 134 с.

Коломоєць Олена Юріївна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Сфера наукових інтересів: історія культури (зокрема, історія освіти), історія ідей, історія національної політики.

Колосова Олена Вікторівна
Корзюкова Людмила Петрівна

Беру участь у науково-практичних конференціях, семінарах. Маю публікації у періодичних виданнях, наукових збірниках (статті, тези, мастер-класи, уроки).  Проводжу літературно-мистецькі студентські конкурси із застосуванням інновацій. Працюю над проблемою "Підвищення професійного рівня студентів шляхом інтегрованого підходу до вивчення англійської мови".