Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Довгенко Яна Володимирівна
Дороніна Тетяна
Заболотна Оксана

Comparative Education

Зоряна Гнатів

Доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка. Коло наукових інтересів - питання формування якісного змісту системи освіти, що базується на вагомій потребі продуктивного процесу едукації сучасної Особистості - щасливої, конкурентноспроможної, освіченої, духовно-культурної тощо. Психологічні сторони даного процесу. 

Казьмірчук Наталя
Катерина
Катерина Акбаш
Катерина Бойченко
Катерина Гавриленко
Катерина Котеленець
Катерина Крутій / Kateryna Kruty

Коло наукових інтересів – дошкільна освіта, початкова і корекційна освіта, онтолінгвістика, логопедія, дефектологія, методика навчання української мови, менеджмент освіти, методика професійної освіти, психологія.

Запрошую фахівців для написання монографії "Філософія дошкільного Дитинства".

Катерина Мовчан

Директор наукової бібліотеки, наукові інтереси: бібліотекознавство, бібліографознавство

Керноз Неля

 старший викладач кафедри цивільного. господарського права та процесу юридичного факультету, Чернігівський національний технологічний університет,
Нацкові інтереси: правнича освіта, захист прав людини в національних судах, в Конституціному Суді України, в Європейському Суді з прав людини,

Автор авторського навчального посібника  (2018): Керноз Н.Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навчальний посібник /Н.Є.Керноз. -  Вид. 3 - тє, доповн., переробл. - Чернігів: ЧНТУ, 2018. - 134 с.

Коломоєць Олена Юріївна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Сфера наукових інтересів: історія культури (зокрема, історія освіти), історія ідей, історія національної політики.

Колосова Олена Вікторівна
Корзюкова Людмила Петрівна

Беру участь у науково-практичних конференціях, семінарах. Маю публікації у періодичних виданнях, наукових збірниках (статті, тези, мастер-класи, уроки).  Проводжу літературно-мистецькі студентські конкурси із застосуванням інновацій. Працюю над проблемою "Підвищення професійного рівня студентів шляхом інтегрованого підходу до вивчення англійської мови".

Костиря Ірина Валентинівна
Кригіна Ольга
Кулікова Тетяна Василівна
Кушерець Тамара Вікторівна
Кушнір Валентина / Kushnir Valentina
Лідія Пироженко
Лариса

Державне управління професійно-технічною освітою, лідерство в освіті, комунікативна компетентність

Лариса Колісник
Леся Старовойт
Литвинчук Ірина Леонідівна

Аграрна освіта; управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки

Лук'яненко Валентина 
Лупан Ірина Володимирівна
Любовь Панченко/ Luibov Panchenko

Informational technologies in education, computer data analysis, statistics methods in pedagogies, psychology, sociology

Людмила Андрощук