Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Галина Бондар
Галян Ігор Михайлович Ihor Halian
Ганна Подосиннікова

Методика викладання іноземних мов і культур, лінгвосоціокультурна компетентність, англійське ідіоматичне мовлення, англійські предикативні конструкції, автентичний художній текст, розвиваюче навчання, інтерактивні технології навчання, навчальна автономія, критичне мислення у навчання іноземних мов

Ганна Харламова

(a) main field

Environment and ecological safety. Ecoterrorism. State security. Investment. Human capital estimation. Macroeconomic forecasting, risk analysis. Socio-economic modeling.

(b) other fields

Analysis of nanomaterials, modelling and forecasting of it possible impact on environment and human health.

PhD thesis: "Economic-mathematical modeling of the investment potential of Ukraine under globalization"

Гергун Наталія Іванівна

Методист, викладач зарубіжної літератури, державний навчальний заклад "Уманський професійний аграрний ліцей".  

Гладка Юлія Анатоліівна
Голуб Белла Львівна
Гуртовий Юрій Валерійович
Діана Гетте
Діброва Ольга Віталіївна
Дворянова Тетяна Олександрівна

Розвиток інформаційної компетенції студентів на різних етапах заняття англійської мови

Деньга Наталія Миколаївна

Коло наукових інтересів: професійний розвиток педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи вищого навчального закладу,  підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування математичних компетентностей молодших школярів в теорії та на практиці,   розвиток професійної рефлексії  усіх учасників освітнього процесу вищого навчального закладу. 

Дзюбенко Ірина Анатоліївна
Дияк Вадим Валерійович
Довгенко Яна Володимирівна
Дороніна Тетяна
Заболотна Оксана

Comparative Education

Зоряна Гнатів

Доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка. Коло наукових інтересів - питання формування якісного змісту системи освіти, що базується на вагомій потребі продуктивного процесу едукації сучасної Особистості - щасливої, конкурентноспроможної, освіченої, духовно-культурної тощо. Психологічні сторони даного процесу. 

Казьмірчук Наталя
Катерина Акбаш
Катерина Бойченко
Катерина Гавриленко
Катерина Котеленець
Катерина Крутій / Kateryna Kruty

Коло наукових інтересів – дошкільна освіта, початкова і корекційна освіта, онтолінгвістика, логопедія, дефектологія, методика навчання української мови, менеджмент освіти, методика професійної освіти, психологія.

Запрошую фахівців для написання монографії "Філософія дошкільного Дитинства".

Катерина Мовчан

Директор наукової бібліотеки, наукові інтереси: бібліотекознавство, бібліографознавство

Коломоєць Олена Юріївна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Сфера наукових інтересів: історія культури (зокрема, історія освіти), історія ідей, історія національної політики.

Корзюкова Людмила Петрівна

Беру участь у науково-практичних конференціях, семінарах. Маю публікації у періодичних виданнях, наукових збірниках (статті, тези, мастер-класи, уроки).  Проводжу літературно-мистецькі студентські конкурси із застосуванням інновацій. Працюю над проблемою "Підвищення професійного рівня студентів шляхом інтегрованого підходу до вивчення англійської мови".

Костиря Ірина Валентинівна
Кригіна Ольга
Кулікова Тетяна Василівна