Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Антонець Наталія Борисівна
Білецька Ірина Олександрівна
Барда Світлана Іванівна

Коло наукових інтересів: 

  • підготовка майбутніх учителів до реалізації синергетичного підходу при організації освітнього процесу,
  • організація освітнього процесу в умовах нової української школи,
  • партнерська технологія навчання,
  • гуманізація освітнього середовища,
  • тренінгові технології та їх використання в освітньому процесі початкової школи.

 

 

Барсуковська Галина Петрівна
Богданна Гвоздецька (Hvozdetska Bohdanna)

Наукові інтереси:

Соціологія пограниччя, соціологія регіонів, етносоціологія, моніторинг якості вищої освіти, соціологія освіти,

Богуца Юлія Михайлівна

Загальна психологія. вікова і педагогічна психологія, педагогіка, методика викладання психології. методика викладання педагогіки, інноваційні технологіїї у викладанні психології і педагогіки, методи викладання психологічних дисциплін, методики дослідження особистості,  дослідження вікових криз особистості, соціальна психологія. дослідження груп, методичні проблеми викладання психологічних дисциплін, психологічні тренінги.

Бойченко Наталія Михайлівна
Бріт Надія
В'ячеслав Кудлай
Вікторія Валюк (Viktoriya Valiuk)

Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів хімії у процесі вивчення фахових дисциплін

Вікторія Донченко

Research interests include comparative edication, international education, gender education, global dimension of higher education, education for international development. 

Вікторія Муромець
Вікторія Полюга
Вікторія Сліпенко
Вікторія Церклевич

Інноваційні освітні технології, використання методу бізнес-кейсів у бізнес-освіті, історія торгівлі (контекст історії економіки), палацова і сакральна архітектура (контекст історії української культури).

Віра Усик
Валентина Цимбалюк

Вивчення адсорбційних та каталітичних властивостей  мінералів природного походження.

Валентина Черниш
Василь Кизенко
Веремюк Людмила
Виталия
Войтенко Ірина Олександрівна
Войцехівський Олексій Леонідович
Волков Юрій Іванович
Володимир Бахрушин 
Володимир Хоменко
Воробйова Євгенія Вячеславівна

Дослідження психолого-педагогічних аспектів управлінської діяльності. 

Вивчення проблем розвитку управлінського потенціалу в майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти.

Застосування фасилітативних принципів у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти.

Галина Єрко
Галина Іванчук
Галина Авчіннікова