Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Оксана Олександрівна Панченко / Oksana Panchenko

Оксана Олександрівна Панченко

Київський національний університет будівництва і архітектури; Київський міжнародний університет

Кандидат архітектури / Ph.D. in Architecture

Доцент

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0263-6646

oksana.pan@gmail.com

 Сфера науково-дослідних інтересів:

Оксана Сорока

Інновації у методиці викладання гуманітарних дисциплін, нові освітні технології, що сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу; інтеграція навчальних дисциплін; розвиток особистості студента шляхом вивчення літератури; формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей майбутніх фахівців.

Олег Ножовнік

Є автором числених публікацій наукового та науково-методичного напряму. До кола інтересів можна віднести: 1) конвергенцію методик та технологій навчання іноземних мов у ВНЗ; 2) змішане навчання та навчання іноземних мов через зміст фахових дисциплін (CLIL); 3) формування компетенцій самоосвіти.

Олег Топузов
Олександр Ставицький

Стратегічне управління підприємством. Розроблення стратегій розвитку підприємства. Розробка інструментарію, методика вибору стратегії, планування, оцінювання. Контроль реалізації стратегічного управління в діяльності підприємства.

Олена Галян
Олена Галян / Olena Halian

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології. Коло наукових інтересів: проблеми виховання, педагогічної співдії; психолого-педагогічні засади впровадження суб'єктнісно-орієнтованого освітнього процесу; підготовка майбутніх педагогів до реалізації ідеї суб'єктності особистості школярів в освітньому процесі; професійні аспекти діяльності практикуючого психолога; психологічні дослідження

Олена Задорожна

Природоохоронна діяльність, екологічна свідомість, екологічні переконання, екологічний світогляд, екологічне виховання

Олена Книш
Олена Ковальчук
Олена Лісеєнко
Олена Ярова
Олеся

фінансове забезпечення, територіальні громади, сільські території, облік в фермерських господарствах, облік ЗЕД, облік в туризмі

Ольга
Ольга Ігнатюк
Ольга Біляковська
Ольга Залужна
Ольга Карпусь
Ольга Свиридюк
Орєхова Світлана Євгенівна

маркетинг, інформаційна діяльність, менеджмент

Остапчук Олександр Миколайович
Плотніков Євген Олександрович

Research interests:

  • Foreign language teaching
  • IT in foreign language teaching
  • Distance and blended learning
  • Project management
  • Scientific research methods
  • Continuing professional development
Побережник Ольга Валентинівна
Позднякова-Кирбят'єва Елліна 
Пономарьов Олександр Семенович
Потапюк Ірина Петрівна
Почекалін Ігор Миколайович
Продан Юлія / Prodan Yulia

Термінологія, фразеологія, педагогіка вищої школи, інновації в освіті,  передовий педагогічний досвід.

Резнік Світлана Миколаївна

тенденції розвитку вищої освіти в Україні, освітнє лідерство

Розман Ірина

Доцент кафедри/ Наукові інтереси: педагогіка, англійська філологія, зарубіжна література