Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Вікторія Полюга
Вікторія Сліпенко
Вікторія Церклевич

Інноваційні освітні технології, використання методу бізнес-кейсів у бізнес-освіті, історія торгівлі (контекст історії економіки), палацова і сакральна архітектура (контекст історії української культури).

Віра Усик
Вакалюк Тетяна Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету "Житомирська політехніка".

Коло інтересів: теорія і методика навчання (інформатика), інформаційно-комунікаційні технології  в освіті, хмарні технології, інженерія програмного забезпечення, інформаційні системи та технології.

Валентина Цимбалюк

Вивчення адсорбційних та каталітичних властивостей  мінералів природного походження.

Валентина Черниш
Варфоломєєва Ірина Миколаївна

Професійна підготовка майбутнього вчителя географії,методика навчання географії в школі, методика навчання географії в профільній школі, інноваційні технології у навчанні географії

Василь Кизенко
Василюк Алла Володимирівна

Наукові інтереси:  освітня компаративістика, теорія і практика реформування  системи освіти.

Веремюк Людмила
Виталия
Войтенко Ірина Олександрівна
Войцехівський Олексій Леонідович
Волков Юрій Іванович
Володимир Бахрушин 
Володимир Хоменко
Волошенко Марина
Воробйова Євгенія Вячеславівна

Дослідження психолого-педагогічних аспектів управлінської діяльності. 

Вивчення проблем розвитку управлінського потенціалу в майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти.

Застосування фасилітативних принципів у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти.

Галина Єрко
Галина Іванчук
Галина Бондар
Галина Вікторівна

педагогічні науки; психологічні науки; студентоцентрована парадігма навчання, освітній процес у ЗВО зі специфічними умовами навчання

Галина Миколаївна Глушкова
Галян Ігор Михайлович Ihor Halian
Ганна Подосиннікова

Методика викладання іноземних мов і культур, лінгвосоціокультурна компетентність, англійське ідіоматичне мовлення, англійські предикативні конструкції, автентичний художній текст, розвиваюче навчання, інтерактивні технології навчання, навчальна автономія, критичне мислення у навчання іноземних мов

Ганна Харламова

(a) main field

Environment and ecological safety. Ecoterrorism. State security. Investment. Human capital estimation. Macroeconomic forecasting, risk analysis. Socio-economic modeling.

(b) other fields

Analysis of nanomaterials, modelling and forecasting of it possible impact on environment and human health.

PhD thesis: "Economic-mathematical modeling of the investment potential of Ukraine under globalization"

Ганчук Олена Вікторівна

Професійна підготовка майбутнього вчителя географії, суспільна географія

Гергун Наталія Іванівна

Методист, викладач зарубіжної літератури, державний навчальний заклад "Уманський професійний аграрний ліцей".  

Гладка Юлія Анатоліівна