Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за спаданням Фото Біо
Надольська Юлія Анатоліївна

кандидат педагогіних наук, старший викладач кафедри німецької філології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Research Interest: методика викладання німецької мови, методика викладання другої іноземної мови, лінгвокраїнознавство, інноваційні технології при вивченні німецької мови тощо.

Нарадовий Володимир Володимирович
Наталія Варга
Наталія Гордієнко
Наталія Горук
Наталія Діденко
Наталія Макогончук
Наталія Нікон (Natalia Nikon)

Наукові інтереси:

  • Етносоціологія;
  • Етносоціальні та етнокультурні відносини;
  • Ідентичності.
Наталія Титаренко

Освітній аналітик, начальник відділу статистики і аналітики дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Інституту освітньої аналітики, член науково-методичної ради МОН України, пошукувач Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: освітня статистика, освітня аналітика, моніторинг якості навчально-виховного процесу та якості загальної середньої освіти, дослідження стану функціонування галузі загальної середньої освіти тощо.

Наталия Ржевская
Наталя Андрійчук
Наталя Крестовська

Juvenile Law, Theory of State and Law, History of Law, Didactics of higher education

Непорада Ирина
Нечипоренко Валентина
Новицька Наталія Борисівна
Оксана Зелена

Кандидат політичних наук, доцент кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Серед наукових інтересів педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти. 

Оксана Олександрівна Панченко / Oksana Panchenko

Оксана Олександрівна Панченко

Київський національний університет будівництва і архітектури; Київський міжнародний університет

Кандидат архітектури / Ph.D. in Architecture

Доцент

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0263-6646

oksana.pan@gmail.com

 Сфера науково-дослідних інтересів:

Оксана Сорока

Інновації у методиці викладання гуманітарних дисциплін, нові освітні технології, що сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу; інтеграція навчальних дисциплін; розвиток особистості студента шляхом вивчення літератури; формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей майбутніх фахівців.

Олег Ножовнік

Є автором числених публікацій наукового та науково-методичного напряму. До кола інтересів можна віднести: 1) конвергенцію методик та технологій навчання іноземних мов у ВНЗ; 2) змішане навчання та навчання іноземних мов через зміст фахових дисциплін (CLIL); 3) формування компетенцій самоосвіти.

Олег Топузов
Олександр Ставицький

Стратегічне управління підприємством. Розроблення стратегій розвитку підприємства. Розробка інструментарію, методика вибору стратегії, планування, оцінювання. Контроль реалізації стратегічного управління в діяльності підприємства.

Олена Галян
Олена Галян / Olena Halian

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології. Коло наукових інтересів: проблеми виховання, педагогічної співдії; психолого-педагогічні засади впровадження суб'єктнісно-орієнтованого освітнього процесу; підготовка майбутніх педагогів до реалізації ідеї суб'єктності особистості школярів в освітньому процесі; професійні аспекти діяльності практикуючого психолога; психологічні дослідження

Олена Задорожна

Природоохоронна діяльність, екологічна свідомість, екологічні переконання, екологічний світогляд, екологічне виховання

Олена Книш
Олена Ковальчук
Олена Лісеєнко
Олена Ярова
Олеся

фінансове забезпечення, територіальні громади, сільські території, облік в фермерських господарствах, облік ЗЕД, облік в туризмі

Ольга