Члени УАДО

Прізвище та ім'я Впорядкування за зростанням Фото Біо
Яременко Людмила Іванівна
Яна Тікан
Яна Грищенко 
Яловенко Ольга
Юрій Паленний

Розробка та впровадження сучасних систем менеджменту щодо: якості за стандартом ISO 9001, екології за стандартом ISO 14001, охорони праці за стандартом ОНSAS 18001 (ISO 45000), соціальної відповідальності за стандартом SA 8000 (ISO 26000), безперервності бізнесу за стандартом ISO 22301 , інформаційної безпеки за стандартом ISO 27001, безпеки ланцюга поставок за стандартом ISO 28000, документації за стандартом ISO 30301, енергозбереження за стандартом ISO 50001 та інтегрованих систем менеджменту на базі цих стандартів в тому числі у закладах вищої освіти.

Юрій Ковальчук

Освітні вимірювання (educational measurement), інтелектуальний аналіз даних в освіті (educational data mining)

Юлія Сорока
Юлія Біленька

Займаюсь дослідженням філологічної проблеми, а саме досліджую дискурсивні маркери англомовної молодіжної онлайн-комунікації. 

Юліана Лавриш
Ювченко Тетяна Михайлівна
Шумовецька Світлана
Шумна Лариса Петрівна
Шкодкіна Юлія

Вища освіта; Управління у вищій освіті; Якість вищої освіти; Академічна доброчесність 

Шинкаренко Лариса Василівна
Шилко Сергій

Впровадження інновацій в управлінську діяльність закладів вищої освіти

Шеленкова Наталія Леонідівна

Займалась вивченням психологічної готовності майбутніх психодогів до здійснення професійної кар'єри. Наразі цікавить психологія  реклами та її вплив на формування ціннісних орієнтацій студентської молоді. 

Цимбалюк Валентина Василівна
Халецька Зоя Петрівна
Філлер Залмен Юхимович
Усок Олена В'ячеславівна

Працюю над методичною проблемою "Формування у студентів творчого мислення на заняттях української мови та літератури за допомогою інноваційних технологій". Удосконалюю роботу з обдарованою молоддю та, як результат, рецензую збірники студентських поетичних і прозових доробків. Беру участь у різних наукових заходах: конференції, інтернет-конференції, звітні науково-практичні конференції, Всеукраїнські конференції. Маю наукові публікації (тези, статті). Досліджую проблему щодо формування фоносемантичної компетенції. 

Тушко Клавдія
Тетяна Щербан

Ректор Мукачівського державного університету, Наукові інтереси: психологія, педагогіка

Тетяна Тарнавська / Tetiana Tarnavska
Тетяна Маслова / Tetiana Maslova

Сфера наукових інтересів: англійська мова для спеціальних цілей, ділова англіська мова, стилістика, лексикологія англійської мови, лінгвістика тексту, жанрознавство, прагматика наукового спілкування / Research interests: English for specific purposes, Business English, stylistics, English language lexicology, text linguistics, genre studies, pragmatics of scientific communication 

Тетяна Лісова

Доцент кафедри прикладної математики, інформатики та освітніх вимірювань. Наукові інтереси у сфері математичного моделювання, статистичного аналізу даних, освітніх вимірювань, психометріїї.

Тетяна Комісаренко
Тетяна Гора

My reasearch interests include Human Psychology, Methods of teaching foreign languages, Grant writing, all sorts of projects applicable locally

Тетяна Голуб
Тетяна
Татьяна Лиснивская

Вчитель Очеретинської школи.

Персональне навчальне середовище  - візуалізація навчального матеріалу , використання мереживної взаємодії в класичній  класноурочній організації навчання. Пріоритет - Гуманна педагогіка, практичний довідник у роботі - маніфест гуманної педагогіки.